Convocat el 17é Concurs de Música festera Francesc Cerdà 2020 en la modalitat de Marxa Mora

L'Ajuntament de l'Olleria, la Junta Central de Festes de Moros i Cristians de l'Olleria i la Societat Escola Musical Santa Cecília de l'Olleria convoquen el 17é Concurs de Música Festera Francesc Cerdà en la modalitat de Marxa Mora 2021.

 

 

Podrà presentar-se qualsevol persona major de 16 anys, presentat quantes obres desitge, sempre que siguen originals de l'autor, inèdites, no interpretades amb anterioritat i amb una duració màxima de 6 minuts.

Els premis seràn:

- Un primer premi dotat amb 2.000 euros.

- Un segon premi dotat amb 1.000 euros.

- Un premi del públic dotat amb 500 euros.

- Un accèssit de 250 euros per als finalistes no premiats.

Per participar al concurs caldrà presentar uma instància en el Registre de l’Ajuntament de l’Olleria (Registre General d’Entrada) i/o a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, utilitzant el model de sol·licitud d’instància. També es podran presentar en els llocs o mitjans previstos en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si bé, encara que es realitze el registre, el concurs serà totalment anònim i al departament de Cultura se li lliurarà sols els sobre A i B i als membres del jurat sols el sobre amb les obres presentades, sobre A. En cap cas ni el departament de Cultura ni els membres del jurat tindran accés a les instancies.

A més, caldrà presentar un sobre amb l’obra que caldrà remetre a la següent direcció:

Ajuntament de l'Olleria
Concurs de Música Festera Francesc Cerdà
C. de Sant Tomàs, 2
46850 l'Olleria (València)

Dins d'aquest sobre hauràn de disposar-se uns altres dos sobres, A i B, amb el lema de l'obra escrit a la part de fora, amb el següents continguts:

El sobre A contindrà:

- 4 còpies de la partitura DEGUDAMENT ENQUADERNADA.
- 2 còpies de les parts corresponents a la instrumentació indicada a l’annexe 1, degudament maquetades de manera que afavorisca la bona lectura i interpretació de l'obra. Les veus hauran d’estar separades en
documents individuals.
- 1 còpia en CD o memòria USB de la maqueta-audio de l’obra amb sons MIDI o virtuals.
- 1 còpia dels arxius digitals de tot el material en format PDF.
- Les obres en cap cas aniran signades, això comportaria l’exclusió automàtica.

I el sobre B contindrà:

- Document on apareixerà la identificació del concursant, adreça,
telèfon, e-mail.
- Declaració responsable del compositor segons Annex II.
- Aquest sobre sols s’obrirà en cas de ser un dels quatre finalistes o si el concursant sol·licita la devolució de les obres.

El termini de presentació de les obres serà des del dia següent al de la publicació del extracte de la convocatòria en el BOP de la província de València fins el 8 de gener de 2021.

Fes clic ací per a descarregar les bases.

Fes clic ací per a descarregar l'Annexe 1.

Fes clic ací per a descarregar la declaració responsable.

Fotogalerías NBM

Las cookies nos ayudan a personalizar NUESTRAS BANDAS DE MÚSICA especialmente para ti y algunas son imprescindibles para que nuestro sitio web funcione. Las cookies también nos permiten mostrar ofertas y promociones personalizadas, tanto dentro como fuera de nuestro sitio web.
Cómo Configurar Aceptar Decline